Pozwolenie na użytkowanie


Niniejszym prosimy wszystkich mieszkańców i właścicieli, którzy zakupili domy od firmy JKPB „Janex” lub „Drina” o sprawdzenie zapisów w posiadanych aktach notarialnych, a dotyczących warunków uzyskania pozwolenia na użytkowanie.Istotne są dla nas informacje, czy firma JKPB „Janex” zobowiązała się tylko do przepisania na Pana/Panią pozwolenia na budowę, czy też do dostarczenia pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku osób, które kupiły domy od firmy „Drina” prosimy o sprawdzenie kto i do czego się zobowiązał w tym zakresie?

Prosimy o przesłanie tych informacji w formie szczegółowego email lub i dodatkowo skanu fragmentu aktu notarialnego. Email i skany dokumentów należy przesłać na adres Stowarzyszenia biuro@karwiany-komorowice.org lub dostarczyć bezpośrednio w formie papierowej do Sekretarza Stowarzyszenia ul. Akacjowa 11.

Dodatkowo prosimy o informacje dotyczące pozwolenia na budowę. Jeśli posiada Pan/Pani ksero jakiegokolwiek pozwolenia na budowę oraz decyzję Starosty zmieniającą to pozwolenie to prosimy o przekazanie skanu tych dokumentów tą samą metodą co opisana powyżej.

Wymienione powyżej informacje są niezbędne do podjęcia kroków w celu rozwiązania problemu uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Prosimy o przekazanie informacji do dnia 05.02.2012.


Drukuj wpis Drukuj wpis: Pozwolenie na użytkowanieDodaj komentarz