Pomiary geodezyjne i projekt sieci wod-kan

Zarząd SMKK informuje iż dobiegła końca akcja zbierania pełnomocnictw o dysponowaniu działkami drogowymi na cele budowlane. Udało się zebrać 100% pełnomocnictw od wszystkich mieszkańców-właścicieli.

W chwili obecnej przystąpujemy do kolejnego etapu prac naprawczych to jest zakończenia inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wykonywanej przez geodetę SMKK oraz zakupu poprawionego i uzupełnionego projektu budowlanego naszych sieci wod-kan wykonanego przez projektanta tych sieci. Czytaj dalej


Pomiary geodezyjne i projekt sieci wod-kan

Pełnomocnictwo na cele budowlane

W dniu 08.05.2012 odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla „Janex” z Zarządem SMKK. Przestawiono m.in. informację o stanie spraw zwiazanych z przyłączeniem sieci osiedlowych do sieci wybudowanych przez Pekabud.

Na spotkaniu przekazano mieszkańcom wzór oświadczenia o dysponowaniu działkami drogowymi na cele budowlane. Czytaj dalej


Pełnomocnictwo na cele budowlane