Pomiary geodezyjne i projekt sieci wod-kan


Zarząd SMKK informuje iż dobiegła końca akcja zbierania pełnomocnictw o dysponowaniu działkami drogowymi na cele budowlane. Udało się zebrać 100% pełnomocnictw od wszystkich mieszkańców-właścicieli.

W chwili obecnej przystąpujemy do kolejnego etapu prac naprawczych to jest zakończenia inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wykonywanej przez geodetę SMKK oraz zakupu poprawionego i uzupełnionego projektu budowlanego naszych sieci wod-kan wykonanego przez projektanta tych sieci.

Prace te będą wymagały poniesienia kosztów. Szacowany koszt to 2000 PLN od domu. Dlatego już teraz prosimy o przygotowanie się pod względem finansowym do wpłaty tej kwoty na rachunek bankowy SMKK. Wymagany termin wpłaty oraz dane konieczne do wykonania przelewu podamy w ciągu 7-14 dni.

Przypominamy że wykonanie tych prac jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla wpięcia naszych sieci do sieci firmy Pekabud oraz wykorzystania naszych sieci przez firmę Domar, która planuje budowanie kolejnych domów na swojej działce.


Drukuj wpis Drukuj wpis: Pomiary geodezyjne i projekt sieci wod-kanMożliwość komentowania jest wyłączona.