Spotkanie SMKK z Domar


W dniu 19-06-2012 odbyło się w świetlicy wiejskiej w Karwianach spotkanie przedstawicieli SMKK z Panem Dyrektorem Kołodziejskim z Domaru.

Pan Kołodziejski przestawił gotowy projekt drogi (wraz ze zgłoszeniem do wymaganych władz) jaką Domar będzie budował na pasie drogi Dębowej w ramach własnej działki drogowej. W chwili obecnej będzie budowany odcinek do skrzyżowania z ulicą Klonową a prace rozpoczną się w ciągu kilku dni.

Projekt zakłada wybudowanie drogi z kostki betonowej i krawężników na podbudowie cementowej oraz jak się wyraził pan Dyrektor, droga ta po wybudowaniu będzie odgrodzona słupkami od naszego pasa odcinka drogowego tak aby mogli z niej korzystać tylko mieszkańcy osiedla Domaru.

Jednocześnie Pan Dyrektor zwrócił uwagę na fakt kolizji jednego z kanałów naszej sieci kanalizacyjnej. Jest on na drodze przedłużenia sieci wod-kan Domaru, które muszą być przedłużone, w trakcie budowania nawierzchni, poza granice skrzyżowania Dębowa-Klonowa, tak aby uniknąć rozbierania nawierzchni gdy sieć wod-kan Domaru będzie przedłużana dalej.

Wobec powyższego SMKK musiałoby wykonać i to w bardzo krótkich czasie przybudowę tego odcinka własnej sieci wod-kan i przesunąć kolizyjny kanał w granice własnej działki lub dalej od skrzyżowania Dębowa-Klonowa.

Na drodze porozumienia strony ustaliły że rozwiązaniem alternatywnym, które pozwoli na tymczasowe pozostawienia kolizyjnego kanału w działce drogowej Domaru byłoby pisemne zobowiązanie SMKK do pokrycia kosztów naprawy nawierzchni w przypadku gdyby Domar budował własny kolejny odcinek sieci wod-kan a nie skorzystał z zalegalizowanej sieci naszego osiedla. Domar przedstawi w ciągu kilku dni propozycję porozumienia wraz z kosztorysem tych prac naprawczych.

Jednocześnie strony ustaliły, że w celu uregulowania spraw związanych z siecią gazową w drodze Dębowej SMKK udzieli Domarowi pełnomocnictwa na cele budowlane związane z siecią gazową. Akcja zbierania podpisów pod pełnomocnictwami rozpocznie się w ciągu kilku dni. Dodatkowo SMKK podtrzymał swoje stanowisko o udostępnieniu sieci gazowej Domarowi na potrzeby dalszej rozbudowy osiedla.

Domar zobowiązał się też do rozmów z Gazownią aby ta oficjalnie wystąpiła do mieszkańców naszego osiedla o zgodę na przesył gazu a tym samym aby sprawa sieci gazowej była do końca uregulowana prawnie i technicznie.


Drukuj wpis Drukuj wpis: Spotkanie SMKK z DomarMożliwość komentowania jest wyłączona.