Spotkanie w UG


W dniu 14-06-2012 z inicjatywy z-cy Wójta odbyło się w UG spotkanie z przedstawicielami SMKK. Gospodarze byli zainteresowani postępem działań mających na celu normalizację stanu naszego osiedla.

Na spotkaniu zostały pokrótce przedstawione działania SMKK: akcja zebrania 100% pełnomocnictw o dysponowaniu działkami drogowymi na cele budowlane,od mieszkańców-właścicieli tych działek, nawiązanie współpracy z geodetą i projektantką w zakresie skończenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych oraz uzupełnienia projektu sieci wod-kan, zebranie i analiza części dokumentacji, o którą prosiliśmy od firmy Pekabud.

Niestety pomimo wstępnych ustaleń, potwierdzonych odpowiednimi pismami, nie doszło do spotkania SMKK z przedstawicielami firmy Domar. Firma Domar odwołała spotkanie i do dzisiaj nie zaproponowała nowego terminu.

Przedstawiciele UG poinformowali, że otrzymali pismo od firmy Domar datowane na dzień 12-06-2012, z treści którego wynikało że Stowarzyszenie odmawia spotkania a firma Domar grozi usunięciem naszych sieci z ulicy Dębowej.

Wobec przedstawionych pism kierowanych przez Zarząd SMKK do firm Domar / zostały dołączone do protokołu ze spotkania / uzgodniono że dalsza korespondencja kierowana do firmy Domar będzie równocześnie przesyłana do wiadomości UG.


Drukuj wpis Drukuj wpis: Spotkanie w UGMożliwość komentowania jest wyłączona.