Taniej z e-fakturą za wodę i ścieki


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje o wprowadzeniu dla klientów e-faktury. Dzięki niej klienci zapłacą mniej niż przy fakturze tradycyjnej, czyli papierowej.

Z e-faktury może korzystać każdy odbiorca, który posiada dostęp do Internetu. Na wskazany adres e-mailowy, Zakład będzie przesyłać fakturę w formacie pdf. Faktura elektroniczna zawiera dokładnie te same dane, co faktura tradycyjna.
Taka forma przekazywania faktury gwarantuje obniżenie opłaty abonamentowej za dostarczanie wody i odbiór ścieków od 19% do 30%.

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego
przy fakturze „papierowej” z e-fakturą Spadek
Odbiorcy usług I grupy taryfowej 4,48zł brutto 3,76zł brutto 19,0%
Odbiorcy usług II grupy taryfowej 7,41zł brutto 5,99zł brutto 23,7%
Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego
przy fakturze „papierowej” z e-fakturą Spadek
Odbiorcy usług I grupy taryfowej 4,86zł brutto 3,76zł brutto 29,3%
Odbiorcy usług II grupy taryfowej 7,79zł brutto 5,99zł brutto 30% 

Korzystanie z e-faktury nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Aby ją otrzymywać, wystarczy wypełnić i dostarczyć do siedziby Zakładu oświadczenie dotyczące akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz korzystać z internetowego biura obsługi klienta (i-BOK) Zakładu.

Konto internetowe w i-BOK umożliwia m.in.:
– zgłoszenie nowego odczytu z wodomierza,
– przeglądania historii wprowadzonych stanów posiadanych wodomierzy,
– sprawdzenie i wydruk umów zarejestrowanych w systemie,
– możliwość wyświetlenia analizy zużycia wody dla danego punktu odbiorczego,
– podglądu dowolnej faktury zarejestrowanej w systemie
– pobierania formularzy i dokumentów udostępnianych przez przedsiębiorstwo
– przeglądanie aktualnych ogłoszeń i informacji o planowanej przerwie w dostawie wody, czy o planowanym terminie usunięcia awarii,
– zgłaszania awarii, reklamacji oraz innych uwag związanych ze świadczonymi usługami,

Druk „Oświadczenia” dostępny jest na stronie internetowej Zakładu www.wodociagizorawina.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach tel. 71 31 65 116 w. 25.


Drukuj wpis Drukuj wpis: Taniej z e-fakturą za wodę i ściekiMożliwość komentowania jest wyłączona.