Walne zebranie członków 2018

W dniu 09.07.2018 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK

Jarosław Pytkowski                Prezes SMKK
Rafał Przondo                 Sekretarz SMKK
Tomasz Papierski             Członek Zarządu SMKK

Komisja Rewizyjna SMKK
Piotr Stacewicz                     Przewodniczący Komisji
Mariusz Tuła       Członek Komisji

Gratulujemy nowym członkom władz SMKK i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.


Walne zebranie członków 2018

Zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza na podstawie uchwały nr VI/24/15 Rady Gminy Żórawina z dnia 24 luty 2015 roku zmianę taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Pobierz taryfikator


Zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Angielski dla dzieci w Karwianach

Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć języka angielskiego w świetlicy w Karwianach finansowanych ze środków publicznych.

Zajęcia w piątki w godzinach:
• 15:30 – dzieci do 7 lat ;
• 16:30 – dzieci powyżej 7 lat.

Zainteresowane osoby proszę kontakt mailowy: aga.dm78@gmail.com z informacją:
• Wiek dziecka;
• Stopniem zaawansowania(czy dziecko uczęszcza już na zajęcia i jaka jest
forma tych zajęć- prywatne korepetycje, szkoła językowa, zajęcia w
przedszkolu lub szkole);
• Telefon kontaktowy lub mail.


Angielski dla dzieci w Karwianach