Walne zebranie członków 2018

W dniu 09.07.2018 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK

Jarosław Pytkowski                Prezes SMKK
Rafał Przondo                 Sekretarz SMKK
Tomasz Papierski             Członek Zarządu SMKK

Komisja Rewizyjna SMKK
Piotr Stacewicz                     Przewodniczący Komisji
Mariusz Tuła       Członek Komisji

Gratulujemy nowym członkom władz SMKK i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.


Walne zebranie członków 2018

Nowe władze SMKK

W dniu 19.05.2016 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK

Piotr Stacewicz                Prezes SMKK
Jakub Smalec                  Vice Prezes SMKK
Mariusz Tuła                     Sekretarz SMKK
Tomasz Papierski             Członek Zarządu SMKK

Komisja Rewizyjna SMKK
Piotr Fedyk                     Przewodniczący Komisji
Jarosław Pytkowski       Członek Komisji
Marcin Smardzewski      Członek Komisji

Gratulujemy nowym członkom władz SMKK i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.


Nowe władze SMKK

Walne Zebranie Członków SMKK-2016

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 19.05.2016. o godz. 19.15 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne będzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 19.05.2016 o godz 19.30 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.

Przypominamy, że w bieżącym roku mija 2 letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i na zebraniu odbędą się wybory nowych władz SMKK na kolejną kadencję.

Plan Walnego Zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania.
2.Wybór sposobu głosowania. Głosowanie tajne lub jawne.

3.Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
a.Informacja o składkach członkowskich i liczbie członków oraz skreśleniach z listy z powodu niepłacenia składek.
b.Informacja o Uchwale Dekarz, Uchwale Wuko, Uchwale Zarząd Większościowy.
c.Informacja o sprawach związanych z podłączeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci gminnej.
d.Projekt, koszty, czas remontu nawierzchni ulicy Dębowej.

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
5.Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
6.Wolne wnioski i dyskusja.
7.Zakończenie zebrania.


Walne Zebranie Członków SMKK-2016