Regulamin serwisu

Witamy na blogu SMKK Press. Dla wygody użytkowników właściciel serwisu Stowarzyszenie Mieszkańców „Karwiany-Komorowice” zwany dalej SMKK zapewnia publiczny dostęp do swojego blogu , jednakże korzystanie z niego podlega niżej opisanym warunkom. Poprzez dostęp, przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszego serwisu użytkownik akceptuje przedstawione warunki. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z blogu, jako że dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z ich przyjęciem. W przypadku nie wyrażenia na nie zgody, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Wydawcą niniejszego blogu , zwanego dalej „ SMKK Press ” jest  Stowarzyszenie Mieszkańców „Karwiany-Komorowice” .

Korzystanie z materiałów zawartych na blogu. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik może przeglądać i pobierać materiały zawarte na blogu wyłącznie na swój osobisty użytek, w celach informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności, które znajdują się w oryginalnych materiałach. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji materiałów zawartych w tym serwisie, odtwarzać ich lub publicznie przedstawiać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać w celach publicznych lub handlowych.

Korzystanie z pobieranego oprogramowania. Dowolne oprogramowanie, które może być pobrane z tej witryny, podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.

Niniejszy blog zawiera informacje dotyczące rozmaitych stron trzecich. Znajdujące się na blogu dane i informacje dotyczące innych produktów i informacji niż będące w zakresie działania SMKK są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które SMKK uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, które leżą poza kontrolą SMKK nie odpowiadamy za aktualność i dokładność informacji opublikowanych na blogu i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszego blogu, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na nim danych i informacjach – ryzyko ponosi sam użytkownik.

Inne nazwy firm i produktów opisanych w niniejszym blogu są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność ich posiadaczy.

SMKK mając na uwadze wygodę użytkowników, podaje łącza dla innych serwisów internetowych. SMKK nie monitoruje oraz nie sprawuje kontroli nad zawartością tych serwisów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dostępne w nich jakiekolwiek materiały lub komunikację. SMKK nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, które są powiązane z blogiem SMKK Press.

SMKK zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na blogu. Wszystkie zmiany mają charakter obowiązujący dla użytkownika.

Informacje znajdujące się na tym blogu mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie, mogą być niepełne lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. SMKK może wprowadzić do informacji opisanych w niniejszym blogu zmiany i/lub udoskonalenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Zabrania się użytkownikowi ogłaszania lub przesyłania do lub z tego blogu jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, oszczerczych, kłamliwych, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które stanowią naruszenie dowolnych przepisów prawnych, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej lub dowolnych praw stron trzecich.

Ewentualne zamawianie lub pobieranie przez użytkowników blogu subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem SMKK ich danych osobowych , które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze blogu z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika blogu lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Kontrolę nad zawartością tej witryny sprawuje SMKK. SMKK nie udziela żadnej rękojmi, że materiały zawarte na tym blogu są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami kraju a dostęp do nich na obszarach, gdzie ich treść jest sprzeczna z prawem, jest zabroniony. Osoby korzystające z tej witryny w innych regionach czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie się do odpowiednich lokalnych przepisów prawnych.

Zaktualizowano w marcu 2012 roku.

Dodaj komentarz