Sponsorzy Dnia Dziecka w Karwianach

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom zaangażowanym na rzecz organizacji Dnia Dziecka w Karwianach. Dzięki hojności i ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja tego celu.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie oraz wsparcie rzeczowe i finansowe:

Panu Ministrowi Markowi Michalakowi – Rzecznikowi Praw Dziecka
Panu Janowi Żukowskiemu – Wójtowi Gminy Żórawina
Panu Tomaszowi Krzywdzie – sołtysowi wsi Karwiany-Komorowice
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żórawinie
Panu Oktawianowi Chwaścikowi – Deweloperowi firmy Prodim
Państwu Marii i Krzysztofowi Harasym
Pani Agnieszce Sujce
Wydawnictwu Bright Junior Media – producentowi serii edukacyjnej CzuCzu
Firmie SONKO – producentowi chipsów Pop Cool
Firmie NORDIS – producentowi lodów

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy Państwu wielu sukcesów oraz powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Orgazniatorzy


Sponsorzy Dnia Dziecka w Karwianach

Akademia Piłkarska Jedenastka- Oddział Karwiany

Akademia Piłkarska Jedenastka- Oddział Karwiany

Wracamy do treningów na boisku w Karwianach!
Zapraszamy wszystkie dziewczynki i chłopców w wieku od 4 do 12 lat na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej!

Treningi odbywają się w każdy WTOREK i CZWARTEK. Grupa starsza i młodsza TRENUJĄ od godziny 17:30!

Telefon: 500-534-591
E-mail: kontakt@akademia-jedenastka.pl
Internet www.akademia-jedenastka.pl


Akademia Piłkarska Jedenastka- Oddział Karwiany