Sieci wodno-kanalizacyjne

Niniejszym przypominamy, że proces naprawczy dotyczący osiedla „SMKK” a w szczególności sieci wod-kan jest w dalszym ciągu wstrzymywany brakiem pełnomocnictwa na cele budowlane udzielonego przez firmy Drina ,Domar i  Pana Janusza Kozioł.

W związku z powyższym Zarząd SMKK prowadzi procedurę mającą na celu uzyskanie sądowego ustanowienia zarządu większościowego, który pozwoli podejmować decyzję w sprawie działek drogowych i istniejących w nich sieci bez udziału wymienionych powyżej stron.


Sieci wodno-kanalizacyjne

Spotkanie SMKK z Domar

W dniu 19-06-2012 odbyło się w świetlicy wiejskiej w Karwianach spotkanie przedstawicieli SMKK z Panem Dyrektorem Kołodziejskim z Domaru.

Pan Kołodziejski przestawił gotowy projekt drogi (wraz ze zgłoszeniem do wymaganych władz) jaką Domar będzie budował na pasie drogi Dębowej w ramach własnej działki drogowej. W chwili obecnej będzie budowany odcinek do skrzyżowania z ulicą Klonową a prace rozpoczną się w ciągu kilku dni. Czytaj dalej


Spotkanie SMKK z Domar

Spotkanie w UG

W dniu 14-06-2012 z inicjatywy z-cy Wójta odbyło się w UG spotkanie z przedstawicielami SMKK. Gospodarze byli zainteresowani postępem działań mających na celu normalizację stanu naszego osiedla.

Na spotkaniu zostały pokrótce przedstawione działania SMKK: akcja zebrania 100% pełnomocnictw o dysponowaniu działkami drogowymi na cele budowlane,od mieszkańców-właścicieli tych działek, nawiązanie współpracy z geodetą i projektantką w zakresie skończenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych oraz uzupełnienia projektu sieci wod-kan, zebranie i analiza części dokumentacji, o którą prosiliśmy od firmy Pekabud. Czytaj dalej


Spotkanie w UG