Zebranie założycielskie

W dniu 30.05.2011 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Mieszkańców „Karwiany-Komorowice”.

Członkowie założyciele w jawnym głosowaniu przyjęli jednogłoście Statut Stowarzyszenia oraz wybrali w jawnym głosowaniu Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Członkowie założyciele zobowiązali Zarząd do przeprowadzenia procedury rejestracji prawnej Stowarzyszenia.


Zebranie założycielskie