Syndyk firmy „Janex” Janusz Kozioł

Zarząd SMKK informuję,  iż zwrócił się z pisemną prośbą do  Syndyka firmy „JANEX” Janusz Kozioł  o zajęcie  stanowiska w sprawie możliwości prawnych udzielenia przez Syndyka  pełnomocnictwa o dysponowaniu wszystkimi działkami drogowymi będącymi własnością firmy „JANEX” Janusz Kozioł (ul. Dębowa, Wiosenna, Jesionowa, Akacjowa, Klonowa) na cele budowlane. Czytaj dalej


Syndyk firmy „Janex” Janusz Kozioł

Zarząd większościowy

Niniejszym informujemy, że proces naprawczy dotyczący osiedla „SMKK” jest w dalszym ciągu wstrzymywany brakiem pełnomocnictwa na cele budowlane udzielonego przez firmy Drina ,Domar i  Pana Janusza Kozioł .Mimo kilku pisemnych wezwań do dnia dzisiejszego wymienione strony nie dostarczyły podpisanego pełnomocnictwa. Czytaj dalej


Zarząd większościowy

Naprawa ul Dębowej

W związku z nadchodzącym okresem deszczowym Stowarzyszenie widzi konieczność dokonania doraźnej naprawy nawierzchni ul. Dębowej będącej współwłasnością m.in.
mieszkańców ulic Klonowej, Jesionowej i Akacjowej.
W wielu miejscach wywiezienie na kołach samochodów drobnych frakcji
nawierzchni spowodowało powstanie dużych zagłębień stających się po
deszczach głębokimi kałużami (piasek z tych dziur znalazł się w większości na naszych drogach wewnętrznych i naszych garażach…). Czytaj dalej


Naprawa ul Dębowej