Święta Ho! Ho! Ho!

Czas świąt to okres spotkań w gronie rodzinnym i osób nam bliskich, na które czekamy, których pragniemy ponad wszystko, i które co ważne dają nam nowe siły do dalszego istnienia i działania.

Wszystkich członkom SMKK, mieszkańcom Karwian i Komorowic pod choinkę i na gwiazdkę przesyłamy życzenia, zdrowia ,pomyślności,sukcesów w pracy i spełnienia tych nawet najskrytszych marzeń.

Zarząd SMKK


Święta Ho! Ho! Ho!

Obowiązki właściciela domu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Zarząd SMKK przypomina,że właściciele domów mający już dokument pozwolenia na użytkowanie winni:

1.Zgłosić dom dla celów podatkowych (stosowny dokument „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”) w Gminie Żórawina.
Termin 14 dni od dnia odebrania pozwolenia tj. ul. Jesionowa i Akacjowa do 18.12.2012, ulice Wiosenna i Klonowa do 25.12.2012.
Osoby które płacą już podatek od gruntu i budynku nie muszą wykonywać tej procedury.

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina

2. Zgłosić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w firmie Tauron. Pozwoli to na
zmianę taryfy energetycznej z budowlanej na mieszkaniową. Wymagane jest m.in. ksero pozwolenia na użytkowanie.
Osoby, które już zmieniły taryfę (była taka możliwość jakiś czas temu na podstawie zameldowania) nie muszą wykonywać tej procedury.

pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław

lub

POK Tauron na ul. Mennicza 20

3. Pobrać ze Starostwa Powiatowego wypis i wyrys z własnej nieruchomości. Koszt ok 120zł.
Może to zrobić właściciel/współwłaściciel domu. Ale koniecznie z dowodem osobistym.
Procedura nieobowiązkowa

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel.: 0 71 722 17 50
fax: 0 71 722 17 06

4. Złożyć zgłoszenie budynku do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Procedura wymaga oryginału wypisu i wyrysu pobranego ze Starostwa Powiatowego. Opłata w KW ok. 60zł.
Procedura nieobowiązkowa

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
Sekretariat Wydziału
ul. Komandorska 16
53-412 Wrocław pok. 22, piętro II

5. Przypominamy i prosimy jeśli to możliwe z uwagi na sytuacje rodzinną lub prawną o zameldowanie wszystkich mieszkańców danego domu pod nowym adresem lub zmianę stosownych zapisów w dokumencie NIP3 w Urzędzie Skarbowym tak aby środki z naszych podatków trafiały do naszej gminy.
Procedura nieobowiązkowa.

Zarząd SMKK


Obowiązki właściciela domu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Pozwolenia na użytkowanie

Zarząd SMKK informuje iż dobiegła do końca procedura uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie naszych domów. W dniu 11.12.2012 w świetlicy w Karwianach stosowne pozwolenia zostały przekazane właścicielom budynków.

Osoby, które nie mogły być na spotkaniu proszone są o kontakt z Sekretarzem SMKK w celu ustalenia sposobu i miejsca przekazania dokumentów.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom za zaufanie jakim nas obdarzono powierzając sprawę uzyskania pozwolenia Zarządowi SMKK.


Pozwolenia na użytkowanie