WPO ALBA-umowy dzierżawy pojemników

Urząd Gminy Żórawina informuje, o spotkaniach z przedstawicielami firmy WPO ALBA S.A. w sprawie zawierania umów o dzierżawę pojemników na odpady komunalne. Przedstawiamy harmonogram spotkań z przedstawicielem WPO ALBA.

Informujemy również że na stronie internetowej Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zostały zamieszczone harmonogramy częstotliwości wywozu odpadów z terenu Gminy Żórawina. Harmonogram można też pobrać tutaj.


WPO ALBA-umowy dzierżawy pojemników

Zakaz korzystania z wody z sieci wodociągowej na cele inne niż socjalno-bytowe

Gmina Żórawina działająca przez Gminny Zakład Gospodarki w Żórawinie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy w Żórawinie nr XVIII/134/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków rozdz. 8 § 24 ust. 3

w okresie od 21 czerwca do 30 września 2013 roku wprowadza zakaz korzystania z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, skwerów, mycia samochodów, poboru wody na opryski, napełniania basenów w godz. od 5:00 do 23:00.

Powyższy zakaz ma zapewnić mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór wody na inne cele w wymienionych godzinach będzie przyczyną spadku ciśnienia, oraz występowania przerw w dostawie wody.

Na podstawie newslettera z GZGK w Żórawinie


Zakaz korzystania z wody z sieci wodociągowej na cele inne niż socjalno-bytowe

Wernisarz „Jedwabne oczarowanie…”

Muzeum w Galowicach zaprasza 22 czerwca 2013 r. o godzinie 15:00 na wernisarz mody „ Jedwabne oczarowanie czyli kolekcja dla każdej z nas z nutą szaleństwa.” pani Barbary Petrykat.

Szczególne zaproszenie kierowane jest do płci pięknej  oraz wszystkich marzących o modzie z wybiegów, którą można byłoby nosić na co dzień. Podczas wernisażu będzie miało miejsce spotkanie z autorką projektów, a sama wystawa trwać będzie przez dwa tygodnie.


Wernisarz „Jedwabne oczarowanie…”