Zebranie wiejskie w Karwianach

W dniu 29 maja 2014 r. o godzinie 19.00 odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy w Karwianach.

Porządek:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania
  4. Podjęcie decyzji w sprawie umiejscowienia placu zabaw w Karwianach
  5. Wnioski i zapytania
  6. Zamknięcie zebrania

Zapraszamy do uczestnictwa a tym samym decydowania o tym gdzie będą mogły bawić się nasze dzieci.


Zebranie wiejskie w Karwianach