Modernizacja drogi Karwiany-Wysoka

Autorzy strony internetowej Karwiany-Facebook zwracają się z apelem do mieszkańców Karwian i Komorowic o poparcie akcji wysyłania pism do Starostwa Powiatowego w kwestii modernizacji drogi Karwiany-Wysoka.Szczegółowe informacje na stronie https://www.facebook.com/Karwiany.
Osoby, które chcą poprzeć inicjatywę mogą pobrać gotowy plik pisma do Starostwa.


Modernizacja drogi Karwiany-Wysoka