Składki członkowskie-zaległości

Sz.P.

Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu członków SMKK w dniu 20.05.2015 ustalono, że ostateczny termin uregulowania składek członkowskich za lata 2012-2015 (włącznie) mija 30.06.2015.

Członkowie, którzy do tego czasu nie uregulują wszystkich należnych składek w całości (100 PLN rocznie) zostaną automatycznie i bez powiadomienia skreśleni z listy członków SMKK zgodnie z §16 Statutu SMKK.

Dane do przelewu składki członkowskiej
Stowarzyszenie Mieszkańców „Karwiany-Komorowice”
ul. Jesionowa 17
52-200 Karwiany
Bank
Bank Zachodni WBK S.A. 70 1090 2486 0000 0001 1807 1645
z dopiskiem: „Składka członkowska ,Imię, Nazwisko, za rok…….”


Składki członkowskie-zaległości

Zebranie wiejskie 28.05.2015

Zaproszenie na zebranie wiejskie Sołectwa Karwiany-Komorowice 28.05.2015r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Sołtys oraz Rada Sołecka Karwian i Komorowic zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie.

Agenda zebrania:
1. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Karwiany-Komorowice w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne: Karwiany i Komorowice od 01.08.2015r.
2. Podział środków funduszu sołeckiego w roku 2015.
3. Sprawy bieżące sołectwa Karwiany-Komorowice.


Zebranie wiejskie 28.05.2015