Budowa ciągu pieszo-rowerowego Komorowice-Karwiany-Wrocław

Szanowni Państwo,

Dzisiaj otrzymałam informację, że Komisja Rolnictwa Rady Gminy Żórawina podjęła wniosek o ściągnięciu z obrad wtorkowej sesji projektu uchwały dotyczącej NIEODPŁATNEGO przejęcia nieruchomości pod budowę ciągu pieszo-rowerowego Komorowice-Karwiany-Wrocław.

Moim zdaniem jest to TORPEDOWANIE inwestycji, o którą starali się mieszkańcy Komorowic, Karwian i władze Gminy Żórawina od lat. Brak zgody Rady Gminy na przejęcie tej nieruchomości spowoduje, iż tej inwestycji nie będzie.

Proszę o Państwa interwencję i napisanie emaila poniższej proponowanej treści (może być inna):

Proszę radnych Rady Gminy Żórawina o podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na NIEODPŁATNE nabycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karwiany-Komorowice gm. Żórawina (działka nr 254 o pow 0.55ha).
Przejęcie nieruchomości pozwoli w przyszłości na budowę ciągu pieszo-rowerowego co umożliwi udrożnienie i wzbogacenie lokalnych sieci komunikacyjnych łączących Komorowice i Karwiany z Wrocławiem. Będzie też stanowić atrakcję rekreacyjno-turystyczną dla trzech gmin -Wrocławia, Żórawiny, Kobierzyc, promocję Gminy Żórawina. Realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lokalnych dróg.

i wysłanie na podane adresy:

stanislaw.juzyszyn@gminazorawina.pl ; urzad@zorawina.pl

lub kontakt telefoniczny z Biurem Rady Gminy 713814163 i rozmowę z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Juzyszynem

SESJA RADY GMINY ŻÓRAWINA
Wtorek 26.01.2016r.o godz. 14:30
Proszę o obecność mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją, nie możemy pozwolić, by ta inwestycja nie była realizowana.Każde przesunięcie czasowe oddala nas od jej realizacji.

W załączniku Projekt Uchwały

Radna
Agnieszka Drapus


Budowa ciągu pieszo-rowerowego Komorowice-Karwiany-Wrocław

Zajęcia świetlicowe 2016

Zestawienie zajęć w świetlicy w Karwianach w 2016 r.

1. Zajęcia świetlicowe z elementami języka angielskiego
Środa   I grupa – godz.17:30
II grupa – godz. 18:30

2. Zajęcia świetlicowe z elementami języka niemieckiego
Piątek- 16:30

3. Zajęcia świetlicowe z elementami plastyki od 17.02.2016r
Środa – 16:00


Zajęcia świetlicowe 2016

Oddaj choinkę

Według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy Żórawina firma Alba odbierająca nasze odpady komunalne nie przeprowadza akcji odbioru starych choinek świątecznych z wyznaczonego miejsca.
Choinki są odbierane jako odpady biodegradowalne w przypadku mieszkańców, którzy złożyli deklaracje segregacji lub jako zmieszane w przypadku, tych mieszkańców którzy nie prowadzą segregacji odpadów.
Choinki powinny być rozdrobnione do tego stopnia żeby zmieściły się w
pojemniku. Jeżeli się nie zmieszczą również rozdrobnione należy zapakować w
odpowiedni worek i dostawić do pojemnika.
Całe drzewka nie będą zabierane!
Choinki można również dostarczyć w całości do MPSZOK i PSZOK.


Oddaj choinkę