Plan Walnego Zebrania Członków SMKK 2016


Zarząd SMKK przekazuje zaktualizowany plan Walnego Zebrania Członków SMKK uwzględniający zgłoszone wnioski co do konieczności wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Plan Walnego Zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania.
2.Wybór sposobu głosowania. Głosowanie tajne lub jawne.

3.Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
a.Informacja o składkach członkowskich i liczbie członków oraz skreśleniach z listy z powodu niepłacenia składek.
b.Informacja o Uchwale Dekarz, Uchwale Wuko, Uchwale Zarząd Większościowy.
c.Informacja o sprawach związanych z podłączeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci gminnej.
d.Projekt, koszty, czas remontu nawierzchni ulicy Dębowej.

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
5.Proponowane zmiany w Statucie SMKK.
6.Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8.Zakończenie zebrania.


Drukuj wpis Drukuj wpis: Plan Walnego Zebrania Członków SMKK 2016Możliwość komentowania jest wyłączona.