Walne Zebranie Czlonków SMKK-2013r

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 24.05.2013. o godz. 19 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne bedzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 24.05.2013 o godz 20 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.


Walne Zebranie Czlonków SMKK-2013r

Gmina właścicielem działek drogowych?

W dniu 16.04.2012 Zarządu SMKK zwrócił się do Wójta Gminy Żórawina z prośbą o zajęcie oficjalnego i pisemnego stanowiska w sprawie propozycji złożonej przez Zarząd SMKK a dotyczącej przejęcia przez Gminę wszystkich udziałów w drodze Dębowej, Klonowej Jesionowej i Akacjowej wraz z przejęciem wszystkich sieci będących w tych drogach. Czekamy na odpowiedź od Gminny.

Zobacz pismo do Gminy


Gmina właścicielem działek drogowych?

Dokumentacja partycypacyjna

W dniu 16.04.2012 Zarząd SMKK zwrócił się do firmy Pekabud o uzupełnienie brakującej dokumentacji do zapytania ofertowego 1/JW/12 z dnia 09.03.2012. Dokumenty te są niezbędne do oceny stanu prawnego sieci, w której mają partycypować mieszkańcy osiedla „Janex”. Czekamy na odpowiedź firmy Pekabud.

Zobacz pismo do Pekabud


Dokumentacja partycypacyjna