Polityka antyspamowa

Stowarzyszenia Mieszkańców „Karwiany-Komorowice” nazywane dalej SMKK jak twórca bloga nie zezwala na wykorzystywanie swego bloga do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek email o charakterze masowym. W szczególności zabrania się przesyłania email nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki. SMKK nie zezwala się także na przekazywanie listów email , za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody. SMKK nie zezwala także na przekazywanie takich listów email, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.

SMKK zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących blog przed przesyłaniem za jego pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek email o charakterze masowym.

Względem użytkowników wykorzystujących blog niezgodnie z jego przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek email o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne.

SMKK może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących polityki antyspamowej.

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca polityki antyspamowej pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez SMKK w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.

Zaktualizowano w marcu 2012 roku.

Dodaj komentarz