Polityka prywatności

Stowarzyszenia Mieszkańców „Karwiany-Komorowice” zwane dalej SMKK dziękuje za odwiedzenie bloga SMKK Press. Wiemy, że wielu odwiedzającym nas osobom nasuwają się pytania dotyczące ochrony prywatności ich relacji z SMKK. Mamy nadzieję, że niniejsza deklaracja zasad ochrony poufności zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli nadal będą mieli Państwo wątpliwości, prosimy skontaktować się z nami na podany w serwisie adres internetowy lub pocztowy.

Ogólnie rzecz ujmując, mogą Państwo odwiedzać blog SMKK Press bez informowania nas, kim są i bez ujawniania jakichkolwiek informacji o charakterze osobistym, takich jak nazwisko, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej lub zamieszkania. Nasz serwer internetowy zbiera adresy IP, aby umożliwić nam uzyskanie określonych ogólnych informacji dotyczących korzystania z naszego bloga. Adres IP to numer, który podczas surfowania przez Państwa w sieci zostaje w sposób automatyczny przypisany do Państwa komputera. Adresów IP nie kojarzymy z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób. Dlatego podczas odwiedzin na naszej stronie zachowują Państwo anonimowość.

Nasz serwer internetowy zbiera również takie informacje, jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony itd.; informacje te nie umożliwiają dotarcia do indywidualnego użytkownika. SMKK wykorzystuje te informacje do analizowania sposobów, w jaki użytkownicy korzystają z bloga, oraz szukania metod usprawnienia tego serwisu.

Na niektórych z naszych stron stosowane są pliki „cookies”, które przy ponownych odwiedzinach naszych stron umożliwiają zapewnienie Państwu lepszej obsługi poprzez dostosowanie informacji do określonych potrzeb. Pliki cookies to identyfikatory, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki internetowej w celu zachowania ich na Państwa komputerze, co usprawni następną wizytę na naszej stronie. Przy następnych odwiedzinach na naszej stronie zostaną Państwo rozpoznani przez nas jako osoby zarejestrowane. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienie o wysyłanym pliku cookie, co umożliwi jego akceptację lub odrzucenie

Niniejszy blog zawiera łącza do stron należących i zarządzanych przez inne firmy. Strony te mogą również zbierać informacje o charakterze osobistym, które podlegają przepisom o ochronie prywatności, ustalonym przez firmy będące właścicielami tych stron. SMKK nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz metody zapewniania poufności żadnej ze stron internetowych, które do niej nie należą. Przed podaniem informacji o charakterze osobistym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na tych stronach zasadami ochrony prywatności.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o SMKK prosimy o poinformowanie nas o tym, a my zastosujemy się do tego życzenia. Informacje przesyłane pocztą internetową dotyczące ofert, które naszym zdaniem mogą stanowić przedmiot Państwa zainteresowania, zawierają również instrukcje, w jaki sposób wycofać się z opcji otrzymywania takich informacji w przyszłości. Informujemy, że z powodu czasu wymaganego na realizację niektórych przesłanych komunikatów i innych powiadomień, przez pewien czas po wysłaniu powiadomienia o rezygnacji mogą Państwo jeszcze otrzymywać informacje.

Dane osobiste osób odwiedzających nasz blog przechowywane są przez SMKK przez czas nieokreślony; możemy zarządzać tymi informacjami oraz je przetwarzać w sposób bezpośredni lub pośredni w jednej lub więcej bazach danych .Do wykonywania usług z zakresu przechowywania i wykorzystywania danych osobistych, takich jak dostarczanie poczty zwykłej lub elektronicznej, możemy w naszym imieniu zatrudnić inne firmy. Każda taka firma lub strona trzecia musi przestrzegać zasad dotyczących poufności tych informacji oraz nie ma prawa używania ich do celów, które nie zostały objęte naszym upoważnieniem. Dostarczając SMKK informacji o charakterze osobistym, wyrażają Państwo zgodę na ich przechowywanie i korzystanie z nich dla różnych celów, w tym wyżej opisanych.

SMKK może również udostępnić informacje o charakterze osobistym, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawnych lub jeżeli firma jest w dobrej wierze przekonana, że ujawnienie tych danych jest konieczne, aby zastosować się do wymogów procesu prawnego (na przykład nakazu sądowego, wezwania sądowego lub innego polecenia sądu), lub jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa SMKK bądź interesu społecznego.

SMKK pragnie mieć pewność, że zebrane przez nią informacje są dokładne. O wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub innych danych mogą nas Państwo powiadomić, przesyłając komunikat pocztą elektroniczną na adres biuro@karwiany-komorowice.org lub pisemnie na adres firmy.

SMKK może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących ochrony prywatności.

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca zasad ochrony prywatności pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez SMKK w zakresie danych o charakterze osobistym i handlowym. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.

Zaktualizowano w marcu 2012 roku.

Dodaj komentarz