Budowa ciągu pieszo-rowerowego Komorowice-Karwiany-Wrocław

Szanowni Państwo,

Dzisiaj otrzymałam informację, że Komisja Rolnictwa Rady Gminy Żórawina podjęła wniosek o ściągnięciu z obrad wtorkowej sesji projektu uchwały dotyczącej NIEODPŁATNEGO przejęcia nieruchomości pod budowę ciągu pieszo-rowerowego Komorowice-Karwiany-Wrocław.

Moim zdaniem jest to TORPEDOWANIE inwestycji, o którą starali się mieszkańcy Komorowic, Karwian i władze Gminy Żórawina od lat. Brak zgody Rady Gminy na przejęcie tej nieruchomości spowoduje, iż tej inwestycji nie będzie.

Proszę o Państwa interwencję i napisanie emaila poniższej proponowanej treści (może być inna):

Proszę radnych Rady Gminy Żórawina o podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na NIEODPŁATNE nabycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karwiany-Komorowice gm. Żórawina (działka nr 254 o pow 0.55ha).
Przejęcie nieruchomości pozwoli w przyszłości na budowę ciągu pieszo-rowerowego co umożliwi udrożnienie i wzbogacenie lokalnych sieci komunikacyjnych łączących Komorowice i Karwiany z Wrocławiem. Będzie też stanowić atrakcję rekreacyjno-turystyczną dla trzech gmin -Wrocławia, Żórawiny, Kobierzyc, promocję Gminy Żórawina. Realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lokalnych dróg.

i wysłanie na podane adresy:

stanislaw.juzyszyn@gminazorawina.pl ; urzad@zorawina.pl

lub kontakt telefoniczny z Biurem Rady Gminy 713814163 i rozmowę z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Juzyszynem

SESJA RADY GMINY ŻÓRAWINA
Wtorek 26.01.2016r.o godz. 14:30
Proszę o obecność mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją, nie możemy pozwolić, by ta inwestycja nie była realizowana.Każde przesunięcie czasowe oddala nas od jej realizacji.

W załączniku Projekt Uchwały

Radna
Agnieszka Drapus


Budowa ciągu pieszo-rowerowego Komorowice-Karwiany-Wrocław

Wschodnia obwodnica Wrocławia-wizualizacja trasy

Wizualizacja przygotowana przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Wysoka” wariantu podstawowego obwodnicy forsowanego przez zarząd województwa dolnośląskiego, która uwzględnia dodatkową drogę oraz dwa ronda przedstawione przez inwestora na konferencji 15 grudnia 2015.


Wschodnia obwodnica Wrocławia-wizualizacja trasy

Trasa wschodniej obwodnicy Wrocławia ustalona

Wschodnia obwodnica Wrocławia przebiegnie przez Wysoką
Jest decyzja o ostatecznym przebiegu spornego fragmentu wschodniej obwodnicy Wrocławia. Droga przebiegnie jednak przez wieś Wysoka.Według planów, droga ma przebiegać przez tę wieś na nasypie, a mieszkańcy będą mieli do dyspozycji przejścia pod jezdnią.

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9193472,wschodnia-obwodnica-wroclawia-przebiegnie-przez-wysoka,id,t.html


Trasa wschodniej obwodnicy Wrocławia ustalona