Zakaz budowy ferm w gminie Żórawina

Rada gminy Żórawina uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żórawina na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”. Znalazł się w niej zapis, który ma zapewnić spokój mieszkańcom przynajmniej na następne siedem lat:

„W ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Żórawina wyznacza się Wójtowi stosownie następującą zasadę i kierunek w procesie zlecania opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: bezwzględny zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju ferm hodowlanych zwierząt (…)”.

Zobacz: wroclaw.gazeta.pl


Zakaz budowy ferm w gminie Żórawina

Ferma norek-budowa zablokowana

Po ośmiu miesiącach walki mieszkańców gminy Żórawina o unieważnienie pozwolenia na budowę fermy norek inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję anulującą pozwolenie na budowę.

Teraz inwestor może się od tej decyzji odwołać (odwołanie również będzie rozpatrywać GINB). Jeśli tego nie zrobi, za 14 dni decyzja stanie się ostateczna.

Czytaj więcej


Ferma norek-budowa zablokowana