Zarząd większościowy

Niniejszym informujemy, że proces naprawczy dotyczący osiedla „SMKK” jest w dalszym ciągu wstrzymywany brakiem pełnomocnictwa na cele budowlane udzielonego przez firmy Drina ,Domar i  Pana Janusza Kozioł .Mimo kilku pisemnych wezwań do dnia dzisiejszego wymienione strony nie dostarczyły podpisanego pełnomocnictwa. Czytaj dalej


Zarząd większościowy

Korespondencja z Developerami

Niniejszym informujemy,że proces naprawczy dotyczący osiedla „SMKK” jest w dalszym ciągu wstrzymywany brakiem pełnomocnictwa na cele budowlane udzielonego przez firmy Drina i Domar .Mimo zapewnień ze strony obu firm oraz pism przypominających o konieczności uzyskania przez SMKK tych dokumentów, do dnia dzisiejszego obie firmy nie dostarczyły podpisanego pełnomocnictwa.

Jednocześnie w dalszym ciągu czekamy na pisemną warunkową zgodę na wpięcie do sieci wod-kan Pekabudu i mimo pism przypominających w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy stosownego dokumentu. Czytaj dalej


Korespondencja z Developerami

Gmina właścicielem działek drogowych?

W dniu 16.04.2012 Zarządu SMKK zwrócił się do Wójta Gminy Żórawina z prośbą o zajęcie oficjalnego i pisemnego stanowiska w sprawie propozycji złożonej przez Zarząd SMKK a dotyczącej przejęcia przez Gminę wszystkich udziałów w drodze Dębowej, Klonowej Jesionowej i Akacjowej wraz z przejęciem wszystkich sieci będących w tych drogach. Czekamy na odpowiedź od Gminny.

Zobacz pismo do Gminy


Gmina właścicielem działek drogowych?