Składki członkowskie-zaległości

Sz.P.

Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu członków SMKK w dniu 20.05.2015 ustalono, że ostateczny termin uregulowania składek członkowskich za lata 2012-2015 (włącznie) mija 30.06.2015.

Członkowie, którzy do tego czasu nie uregulują wszystkich należnych składek w całości (100 PLN rocznie) zostaną automatycznie i bez powiadomienia skreśleni z listy członków SMKK zgodnie z §16 Statutu SMKK.

Dane do przelewu składki członkowskiej
Stowarzyszenie Mieszkańców „Karwiany-Komorowice”
ul. Jesionowa 17
52-200 Karwiany
Bank
Bank Zachodni WBK S.A. 70 1090 2486 0000 0001 1807 1645
z dopiskiem: „Składka członkowska ,Imię, Nazwisko, za rok…….”


Składki członkowskie-zaległości

Składki członkowskie 2013 r

Zarząd SMKK przypomina o konieczności terminowego regulowania należności z tytułu składki członkowskiej za rok 2013. Zgodnie ze Statutem SMKK składki za dany rok winny być regulowane do dnia 31.03. danego roku.

Jednocześnie przypominamy,że brak wpłaty składki w wymaganym terminie powoduje zawieszeniem członka w jego prawach członkowskich.


Składki członkowskie 2013 r