Walne Zebranie Członków SMKK-2016

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 19.05.2016. o godz. 19.15 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne będzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 19.05.2016 o godz 19.30 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.

Przypominamy, że w bieżącym roku mija 2 letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i na zebraniu odbędą się wybory nowych władz SMKK na kolejną kadencję.

Plan Walnego Zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania.
2.Wybór sposobu głosowania. Głosowanie tajne lub jawne.

3.Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
a.Informacja o składkach członkowskich i liczbie członków oraz skreśleniach z listy z powodu niepłacenia składek.
b.Informacja o Uchwale Dekarz, Uchwale Wuko, Uchwale Zarząd Większościowy.
c.Informacja o sprawach związanych z podłączeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci gminnej.
d.Projekt, koszty, czas remontu nawierzchni ulicy Dębowej.

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
5.Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
6.Wolne wnioski i dyskusja.
7.Zakończenie zebrania.


Walne Zebranie Członków SMKK-2016

Walne Zebranie SMKK-2015

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 20.05.2015. o godz. 20.00 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne bedzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 20.05.2015 o godz 20.15 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.


Walne Zebranie SMKK-2015

Walne Zebranie Czlonków SMKK-2013r

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 24.05.2013. o godz. 19 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne bedzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 24.05.2013 o godz 20 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.


Walne Zebranie Czlonków SMKK-2013r