Walne Zebranie SMKK

W dniu 28.06.2012 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Członkowie SMKK podjęli również uchwałę o powiększeniu liczby członków Zarządu.Nowymi członkami Zarządu SMMK zostali Pan Wiktor Jurkiewicz i Pan Marcin Smardzewski. Czytaj dalej


Walne Zebranie SMKK