Nowe władze SMKK

W dniu 19.05.2016 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK

Piotr Stacewicz                Prezes SMKK
Jakub Smalec                  Vice Prezes SMKK
Mariusz Tuła                     Sekretarz SMKK
Tomasz Papierski             Członek Zarządu SMKK

Komisja Rewizyjna SMKK
Piotr Fedyk                     Przewodniczący Komisji
Jarosław Pytkowski       Członek Komisji
Marcin Smardzewski      Członek Komisji

Gratulujemy nowym członkom władz SMKK i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.


Nowe władze SMKK

Rozkład jazdy Trako-propozycje

Przesyłamy pismo z propozycją firmy Trako w sprawie komunikacji gminnej.
Liczymy na ewentualne wprowadzenia linii aglomeracyjnej 533 łączącej nas z Krzykami, na razie będzie mało kursów ale zobaczymy jak to będzie działać.Jeżeli Wójt Gminy Żórawina zaakceptuje zmiany wejdą one w życie od 01.09.2016 r.

rozkład 1 rozkład 2  propozycja


Rozkład jazdy Trako-propozycje

Plan Walnego Zebrania Członków SMKK 2016

Zarząd SMKK przekazuje zaktualizowany plan Walnego Zebrania Członków SMKK uwzględniający zgłoszone wnioski co do konieczności wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Plan Walnego Zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania.
2.Wybór sposobu głosowania. Głosowanie tajne lub jawne.

3.Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
a.Informacja o składkach członkowskich i liczbie członków oraz skreśleniach z listy z powodu niepłacenia składek.
b.Informacja o Uchwale Dekarz, Uchwale Wuko, Uchwale Zarząd Większościowy.
c.Informacja o sprawach związanych z podłączeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci gminnej.
d.Projekt, koszty, czas remontu nawierzchni ulicy Dębowej.

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
5.Proponowane zmiany w Statucie SMKK.
6.Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8.Zakończenie zebrania.


Plan Walnego Zebrania Członków SMKK 2016