Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Kadra Pedagogiczna, Rada Rodziców, Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie oraz Sołtys wsi Karwiany-Komorowice wraz z Radą Sołecką zapraszają Mieszkańców na uroczystość obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10.11.2015r.o godz 17.00 w świetlicy wiejskiej w Karwianach
Zaproszenie


Obchody Narodowego Święta Niepodległości