Walne zebranie członków 2018

W dniu 09.07.2018 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK

Jarosław Pytkowski                Prezes SMKK
Rafał Przondo                 Sekretarz SMKK
Tomasz Papierski             Członek Zarządu SMKK

Komisja Rewizyjna SMKK
Piotr Stacewicz                     Przewodniczący Komisji
Mariusz Tuła       Członek Komisji

Gratulujemy nowym członkom władz SMKK i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.


Walne zebranie członków 2018

Nowe władze SMKK

W dniu 19.05.2016 w świetlicy wiejskiej w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W czasie zebrania podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMKK oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Zgodnie ze statutem wybrano też nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK

Piotr Stacewicz                Prezes SMKK
Jakub Smalec                  Vice Prezes SMKK
Mariusz Tuła                     Sekretarz SMKK
Tomasz Papierski             Członek Zarządu SMKK

Komisja Rewizyjna SMKK
Piotr Fedyk                     Przewodniczący Komisji
Jarosław Pytkowski       Członek Komisji
Marcin Smardzewski      Członek Komisji

Gratulujemy nowym członkom władz SMKK i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.


Nowe władze SMKK