Konto bankowe SMKK

Informujemy o uruchomieniu konta bankowego Stowarzyszenia.

Bank Zachodni WBK S.A. 70 1090 2486 0000 0001 1807 1645

Wszystkie osoby, które podpisały deklarację członkowską winny zgodnie ze Statutem uregulować należności z tytułu wpisowego (100 PLN płatne do 31.01.2012) oraz składkę członkowską za rok 2012 ( 100 PLN płatne do 31.03.2012).


Konto bankowe SMKK