Zajęcia świetlicowe 2016

Zestawienie zajęć świetlicowych w Karwianach w 2016 r.

1. Zajęcia świetlicowe z elementami języka angielskiego
Środa I grupa – godz.17:30
II grupa – godz. 18:30

2. Zajęcia świetlicowe z elementami języka niemieckiego
Piątek- 16:30

3. Zajęcia świetlicowe z elementami plastyki od 17.02.2016r
Środa – 16:00


Zajęcia świetlicowe 2016

Zajęcia świetlicowe 2016

Zestawienie zajęć w świetlicy w Karwianach w 2016 r.

1. Zajęcia świetlicowe z elementami języka angielskiego
Środa   I grupa – godz.17:30
II grupa – godz. 18:30

2. Zajęcia świetlicowe z elementami języka niemieckiego
Piątek- 16:30

3. Zajęcia świetlicowe z elementami plastyki od 17.02.2016r
Środa – 16:00


Zajęcia świetlicowe 2016